Строителство

Строителство на жилищни и обществени сгради, солидно строителство, сглобяеми конструкции и други ...

Транспортни услуги

Транспортни услуги с тежкотоварни автомобили, извозване на земна маса, строителни материали и други ...

Изкопни услуги

Изкопни услуги с комбинирани, колесени, мини багери и други. Изкопи за основи и масови изкопи и други ...

Полагане на настилки

Направа на пътища, паркинги, площадки. Полагане на асфалт, паркинг елементи, тротоарни плочи и други ...

ВЕНИГАЗ-ЕООД

Изкопни и транспортни услуги

Фирма "ВЕНИГАЗ“ ЕООД е основана през 2002 год. и от създаването си до сега вече 15 години осъществява дейности, свързани със строителство, транспорт на строителни инертни материали и отдаване под наем на едра и дребна строителна механизация.

За управление и осъществяване на цялата си дейност във фирма „Венигаз“ ЕООД са създадени необходимите структурни и функционални звена. Фирмената структура се състои от високо квалифициран екип от експерти и строителни работници, които да отговорят на нуждите за бързото и качествено изпълнение на поетите ангажименти.

Фирмата е разработила, внедрила и поддържа система за управление на качеството по стандарта на ISO9001:2008, на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001:2007 и околната среда, съгласно ISO 14001:2004.

Фирма „ВЕНИГАЗ“ ЕООД е специализирана в областта на строителство, като основните й дейности са:

  • Масови изкопи, траншеи, канавки;
  • Изграждане и ремонт на водопроводни и канализационни системи, пътища и сгради;
  • Вертикална планировка ;
  • Дренажни системи ;
  • Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища ;
  • Транспортни услуги ;

За извършване на горепосочените, разполагаме с голям ресурс от собствени висококвалифицирани специалисти, работници, изкопна, транспортна и строителна техника.

Машини

Строителна механизация

Разполагаме с модерни камиони, багери и техника, с която можем да предложим бързи и качествени услуги

Услуги

Строителство, изкопни работи, транспорт

Портфолио

Изпълнени проекти

Взели сме участие в изграждането на разнообразни строителни обекти, като фотоволтаични централи, вилни селища, магазини.

Участвали сме в изграждането на важни железопътни и автомобилни пътни артерии в страната.Разгледай ...

За контакти

Тел.: 0888 48 6333

Тел.: 0887 63 3333

Адрес: Клон Пловдив, гр.Пловдив

Адрес: Клон Смолян, с.Баните, Обл. Смолян

E-mail: venigas@abv.bg