Хаинбоаз-2

През 2007 г. работехме към фирма Биндер – Сливен, обект ”Хаинбоаз-2”Гаранции

Фирмата разполага с лиценз за превоз на товари на територията на страната. Гарантираме качество на всички строително-ремонтни дейности, които извършваме: полагане на асфалт, полагане на бордюри, полагане на тротоарни плочки.

Механизация

Разполага с Триосни, Четириосни, Гондоли самосвали, Комбиниран челен товарач и багери, Цистерни оросители, Валяци, Автовишки, Кранове, Въртящи багери, Бобкат, Грейдер, Булдозер, Бригади със строителни работници и всякаква техника нужна за постигане на максимално качетство в строителните и изкопни дейности.

За контакти

Тел.: 0888 48 6333

Тел.: 0887 63 3333

Адрес: Клон Пловдив, гр.Пловдив

Адрес: Клон Смолян, с.Баните, Обл. Смолян

E-mail: venigas@abv.bg