Транспортни и изкопни Услуги

СТРОИТЕЛСТВО

Строителство на жилищни,обществени сгради и индустриални сгради, търговски помещения. Солидно строителство, сглобяеми конструкции, полагане на бетон за основи, подпорни стени, носещи конструкции.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Транспортни услуги с тежкотоварни автомобили, триосни и четириосни самосвали, гондола самосвал. Извозване на земна маса, строителни материали, настилане с филц, чакъл, доставка на инертни материали, извозване на строителни отпадъци, Рекултивация

ИЗКОПНИ УСЛУГИ

Изкопни услуги с комбинирани, колесени, мини багери и други. Изкопни работи за изграждане на пътища и полагане на асфалт и тротоарни настилки, Изкопи за подземни комунални услуги - полагане на водопроводни и други канализации и тръбопроводи. Довършителни работи на ландшафт и вертикална планировка на бизнес и жилищни сгради.

ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ

Направа на пътища, паркинги, площадки. Полагане на асфалт, паркинг елементи, тротоарни плочки, паважи, уни паваж, градински и пътни бордюри. Цялостна вертикална планировка

ГАРАНЦИИ

Фирмата разполага с лиценз за превоз на товари на територията на страната. Гарантираме качество на всички строително-ремонтни дейности, които извършваме. Гарантираме за качествено и бързо изпълнение благодарение на модерната строителна механизация с която разполагаме, както и със специалистите във всичките ни отдели и аспекти на строителството.Услуги със строителни машини

Транспорт

Транспортни услуги с налични триосни, четириосни и гондола самосвали

Изкопи

Изкопни услуги с челни и комбинирани товарачи, багери, бобкати

Строителство

Строителство на жилищни, обществени и индустриални сгради.

За контакти

Тел.: 0888 48 6333

Тел.: 0887 63 3333

Адрес: Клон Пловдив, гр.Пловдив

Адрес: Клон Смолян, с.Баните, Обл. Смолян

E-mail: venigas@abv.bg